Paramedische behandelmethode Alkmaar

Wat is een paramedische behandelmethode?

Een paramedische behandelmethode Alkmaar worden geleverd door een paramedici, dit is iemand die voor zijn beroep medische behandelingen uitvoert. Deze persoon is echter niet een arts of tandarts. De letterlijke betekenis van paramedicus is ‘naast de arts’. Een paramedische behandelmethode is gericht op het beter kunnen functioneren als gevolg van een aandoening of een ziekte. Afhankelijk van je klachten, kan een huisarts je doorsturen om een paramedische behandelmethode te ondergaan. Dit zijn de verschillende vormen die er zijn:

Fysiotherapie

Fysiotherapie is de meest bekende paramedische behandelmethode die je kan ondergaan. Bij fysiotherapie worden klachten aan het bewegingsapparaat behandeld, zoals je gewrichten en spieren. Wanneer je bijvoorbeeld pijn hebt in je spieren, een blessure hebt of een verkeerde houding hebt, dan kan een fysiotherapeut je helpen om je lichaam beter te laten functioneren en de pijn te verminderen.

Paramedische behandelmethode Alkmaar

Logopedie

De paramedische behandelmethode logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het spraakvermogen of de spraakfunctie. Deze zorg kan aangeboden worden wanneer er problemen zijn met de stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Mensen die problemen hierin ondervinden kunnen advies en therapie van een logopedist ontvangen. Maar een logopedist houdt zich niet alleen bezig met het oplossen van problemen, ze kunnen bijvoorbeeld ook mensen begeleiden die regelmatig moeten presenteren.

Ergotherapie

Wanneer je last hebt van psychische of lichamelijke stoornissen, beperkingen of handicaps hebt, dan kun de paramedische behandelmethode ergotherapie je helpen dit te verminderen, opheffen of compenseren. Dit kunnen simpele handelingsklachten zoals eten en aankleden zijn, maar ook meer complexe handelingen die te maken kunnen hebben met het revalideren na een ongeluk. Je krijgt instructies, advies, behandelingen of trainingen om weer algemene dagelijkse of arbeid gerelateerde handelingen te kunnen doen. Zo wordt het weer mogelijk om te kunnen functioneren in je woon-, leef- of werksituatie. 

Diëtetiek 

Je kan bij een diëtist terecht wanneer je last hebt van diabetes, een hoge bloeddruk, voedselallergieën, ondervoeding, overgewicht en andere aandoeningen die gerelateerd zijn aan door voeding beïnvloedbare ziekten of klachten. De paramedische behandelmethode diëtetiek is gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van deze ziekten of klachten. De diëtist geeft informatie en adviezen over alles wat met voeding te maken heeft. Een diëtist weet niet alleen veel van voeding af maar weet ook welke invloed het gedrag heeft op het voedingspatroon. En heeft daarnaast veel medische kennis, waardoor ze samen met jou een voedingsadvies op maat kan opstellen.