Bouwkundig advies

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Bouw

Bouwkundig advies

Bouwkundig advies win je in bij bouwkundig adviesbureau. Na een grondige en volledig onafhankelijke inspectie wordt er bouwkundig advies uitgebracht en wordt er rapport uitgebracht. Dit rapport kan je helpen en ondersteunend werken als je je huis wilt verkopen of juist een woning wilt kopen. Het bouwkundig advies biedt inzicht in de kwaliteit van je huidige en de eventueel te kopen woning.

 

In het bouwkundig advies staat welke onderdelen voor onderhoud in aanmerking komen

In het bouwkundig advies dat uitgebracht wordt staat beschreven welke onderdelen van de woning voor onderhoud in aanmerking komen. Met het bouwkundig advies in de hand kan bovendien gemakkelijker een meerjaren onderhoudsplan opgesteld worden. Door de resultaten van het bouwkundig advies kan ook iets gezegd worden over het energielabel van een pand en uiteraard worden ook thema’s als vochtproblemen, vloeren en daken nadrukkelijk besproken.

 

Controlerend en bemiddelend optreden tijdens keuren van panden en huizen

Het bouwkundig adviesbureau biedt niet alleen een bouwkundig advies aan, maar is ook in te huren om het bouwproces te begeleiden, om de werkzaamheden te controleren en kan bemiddeld optreden in het keuren van panden en huizen alsmede in de calculatie van de kosten. Je krijgt door het werk van het bouwkundig adviesbureau uitstekend inzicht in de staat van een pand of een huis.

 

Bouwkundig advies als nulmeting

Een bouwkundig advies wordt niet zelden als een nulmeting gebruik en zoals gesteld dus voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan. Bepaald niet onbelangrijk als je plannen hebt een pand of een huis aan te kopen. Een bouwkundig advies kan je ook helpen als je plannen hebt om een verbouwing uit te voeren. In eerste instantie kan een bouwkundig adviesbureau je helpen met de vergunningaanvraag, later is bouwkundig advies bruikbaar bij het op papier zetten van de specificaties en andere bepalingen die worden opgenomen in het bouwbestek.

 

Vereniging van Eigenaren

Verantwoordelijk voor het bouwkundig advies is de bouwkundig adviseur, iemand die uitstekend op de hoogte is van bouwkunde. De adviseur is als geen ander in staat om bepaalde onzekerheden weg te nemen als je plannen hebt een pand te kopen. Daarnaast kan hij adviserend optreden bij een renovatie. Primair maakt de adviseur echter bouwkundige adviezen, waarin hij alle belangrijke punten van een pand opneemt. Niet zelden wordt een bouwkundig adviseur ingeschakeld door de Vereniging van Eigenaren. Vaak is dan advies gewenst op het gebied van het plegen van groot onderhoud.